Nordmenns bruk av digitale nyheter

Her presenteres et utvalg av Norges funn fra Reuters Digital News Report, den største undersøkelsen av nordmenns – og verdens – digitale nyhetsbruk. Siste rapport kom 15. juni 2022. Eldre rapporter ligger i menyen. 

Årets undersøkelse

Det norske nyhetslandskapet fortsetter å skille seg ut på flere måter. I 2022 ser vi en utflating av andelen med tilgang til betalte nettnyheter. Nyhetsinteressen holder seg høy for lokale nyheter, politikk og utenriks, men er spesielt lav for klimanyheter sammenlignet med andre land.

Betaling for nettnyheter
Tillit
Nyhetsbruk
Klimaendringer
Interesse og nyhetsunnvik
Om undersøkelsen

Om undersøkelsen

Reuters Institute Digital News Report skal bidra til at vi bedre kan forstå hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over. Undersøkelsen koordineres av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, publiserer en rapport med resultater og analyser.

Universitetet i Bergen er norsk partner i samarbeid med Fritt ord.

Resultat fra tidligere års undersøkelser er tilgjengelig gjennom rapportene fra 2017 , 20182019, 2020 og 2021. Resultatene inngår også i andre publikasjoner fra forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ‘stordataens tidsalder’ som i 2016-2021 ble ledet av Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen.

Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Hallvard Moe.

Om forfatterne

Rapporten er utarbeidet av Hallvard Moe,  Janne Bjørgan og Vilde Ellingsberg. Hallvard Moe (PhD) er professor i medievitenskap ved UiB, og ledet MeCIn-prosjektet. Moe var medlem av det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget (2015-2017). Sammen med Brita Ytre-Arne leder han Mediebruksgruppen ved UiB. Janne Bjørgan (MA) er medieviter og seniorkonsulent innen kommunikasjon & administrasjon ved CET. Hun er særlig interessert i mediebruk, kommunikasjon, og klimautfordringene. Vilde Ellingsberg er medieviter med særlig interesse for bransjeutvikling for mediene,  maktstrukturer og  journalistikk.

Nettsiden er utformet av Jørgen Håland.