Nordmenns bruk av digitale nyheter

Her presenteres et utvalg av Norges funn fra Reuters Digital News Report, den største undersøkelsen av nordmenns – og verdens – digitale nyhetsbruk. Siste rapport kom 15. juni 2022. Eldre rapporter ligger i menyen. 

Årets undersøkelse

Det norske nyhetslandskapet fortsetter å skille seg ut på flere måter. I 2022 ser vi en utflating av andelen med tilgang til betalte nettnyheter. Bruk av smarttelefon til nyheter fortsetter å øke, og podkast fortsetter å vokse.
Betaling for nettnyheter
Nyhetsbruk og podkast
Om undersøkelsen

Betaling for nettnyheter

Det er en liten nedgang i andelen som har tilgang på nyheter bak betalingsmur.

Norge er stadig landet med høyest antall brukere med tilgang til nettnyheter som krever betaling (41%), selv om veksten ser ut til å ha avtatt – det er en nedgang på fire prosentpoeng fra i fjor, hvor 45% oppga det samme. Andre undersøkelser antyder også at andelen som betaler kan være i ferd med å nå et metningspunkt.

Sammenlignet med andre land klarte norske medier seg greit gjennom pandemien, og unngikk for det meste oppsigelser. En årsak til det var at subsidier raskt kom på plass – i noen tilfeller har disse til og med blitt returnert fordi nyhetstilbyderen ikke hadde behov for dem likevel. Reklamemarkedet har gått opp og ned, men fra begynnelsen av 2022 ble det rapportert om betydelig økning i digital reklame – man regner med at markedet vil stabilisere seg på nivået som var før pandemien.

I mange land dominerer et par store aktører betalingsmarkedet. Det norske markedet er annerledes: Her sier over halvparten (53%) av de som betaler for nyheter at de abonnerer på en lokalavis. Ved siden av lokalavisen er det VG, Aftenposten og Dagbladet som er de mest populære nettavisene å abonnere på.

Nordmenn ser også ut til å godta at de må registrere seg eller lage en konto for å få tilgang til nyheter – nesten 4 av 10 har gjort det, og det er det tredje høyeste tallet blant alle landene i undersøkelsen.

 

Figure: Reuters Institute Digital News Report 2022

 

 

26% har registrert kontoer hos mer enn en nyhetstilbyder. Nordmenn stoler også i høyere grad på at nyhetsnettsteder behandler personopplysninger ansvarlig, enn at sosiale medier gjør det (44% mot 31%).

Oppsummert klarer journalistikken seg bra på nett. I løpet av året har flere nyhetstilbydere gått for heldigitale løsninger, og tidlig i år meddelte Schibsted (som eier Aftenposten og VG) at de var «digitalt bærekraftige» – altså at de ikke lenger var avhengige av inntekten fra papiraviser.

 

Nyhetsbruk og podkast

Smarttelefonen er en nyhetskanal, og VG og NRK er mest brukte nyhetskilder. Podkast fortsetter å øke i bruk.

 

Figurer: Reuters Institute Digital News Report 2022

Smarttelefonen er det klart mest brukte mediet for nyheter, og hele 43% griper til mobilen for å få dagens første nyheter om morgenen (en stigning fra 32% i 2019). Kun 5% sier at papiravis gir dagens første nyhetsdose.

Det viser igjen at nordmenn er svært digitale i sin nyhetsbruk. Sammen med nordmenns vilje til å betale for nyheter og vår tillit til dem, viser det også at de etablerte redaktørstyrte mediehusene har lyktes i å utvikle journalistikken sin for nye medier. Det er et særtrekk ved det norske markedet.Figurer: Reuters Institute Digital News Report 2022

VG mest populær

Når det gjelder nyhetstilbyder er NRK fortsatt den mest brukte kanalen til radio- og tv-nyheter. Som nettavis er de også mye brukt, men slås her av VG. Som i fjor er både bruk og rangering av nyhetstilbydere stabil, selv om vi kan merke oss at både NRK og VG opplever en liten nedgang i rekkevidde.

 

I november 2021 kom Medietilsynet med en bestilt utredning av hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet i Norge. Dette aktualiserte igjen debatten om rikskringkasterens rolle på nett, og flere kommersielle mediehus tok til orde for å begrense NRKs nettilbud.

Podkast

Figur: Reuters Institute Digital News Report 2022

Årets undersøkelse viser også en fortsatt vekst i bruk av podkaster. 42% av nordmenn sier de har lyttet til en podkast den seneste måneden (opp 6 prosentpoeng siden 2020). For de under 35 år er veksten på hele 9 prosentpoeng. Veksten – som må ses i lys av en profesjonalisering av podkastmediet med flere oppkjøp og satsinger – fremstår særlig sterk innen tema som næringsliv, vitenskap og helse.

Om undersøkelsen

Reuters Institute Digital News Report skal bidra til at vi bedre kan forstå hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over. Undersøkelsen koordineres av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, publiserer en rapport med resultater og analyser.

Universitetet i Bergen er norsk partner i samarbeid med Fritt ord.

Resultat fra tidligere års undersøkelser er tilgjengelig gjennom rapportene fra 2017 , 20182019, 2020 og 2021. Resultatene inngår også i andre publikasjoner fra forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ‘stordataens tidsalder’ som i 2016-2021 ble ledet av Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen.

Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Hallvard Moe.

Om forfatterne

Rapporten er utarbeidet av Hallvard Moe og Janne Bjørgan. Hallvard Moe (PhD) er professor i medievitenskap ved UiB, og ledet MeCIn-prosjektet. Moe var medlem av det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget (2015-2017). Sammen med Brita Ytre-Arne leder han Mediebruksgruppen ved UiB. Janne Bjørgan (MA) er medieviter og seniorkonsulent innen kommunikasjon & administrasjon ved CET. Hun er særlig interessert i mediebruk, kommunikasjon, og klimautfordringene.

Nettsiden er utformet av Jørgen Håland.