Lokale nyheter

Lokale nyheter
2020

For første gang har vi spurt om nordmenns forhold til lokale nyheter, og svarene viser at de aller fleste er opptatt av å følge med på hva som skjer i lokalmiljøet.

[iframe src=»https://datawrapper.dwcdn.net/8I1c6/3/» width=»100%» height=»580″]

 

Det er de som bor i Trøndelag og Nord-Norge som er aller mest interesserte i lokalnyheter. 90 prosent av dem er interessert, det er ti prosentpoeng mer enn i regionen med «lavest» interesse; Oslo og omegn. Kanskje kan det ha å gjøre med at de som bor i og rundt Oslo også får hverdagen sin dekket av de store nyhetsleverandørene, og dermed ikke må lese lokalavisen for å holde seg oppdatert. De som bor lenger unna hovedstaden må lese lokalavisen og se på regionsnyhetene for å få med seg hva som skjer i nærmiljøet, og da oppleves lokalnyhetene som viktigere også.

Til forskjell fra nyheter generelt hvor menn har en tendens til å være mer interesserte enn kvinner, er kvinner og menn like interesserte i lokalnyheter. Utdanningsnivå har også lite å si, men de med middels og høy husstandsinntekt (89 og 90 prosent) er mer interesserte enn de med lav inntekt (81 prosent).

Større forskjeller ser vi ut fra alder, hvor det er vesentlig flere over 35 år (91 prosent) som er interesserte i nyheter enn de som er yngre enn 35 år (74 prosent). Likevel er det også få av dem under 35 år som overhodet ikke interesserer seg for lokalnyheter. Det forteller oss at interessen er der hos de unge også – den er bare ikke så stor.

[iframe src=»https://datawrapper.dwcdn.net/aInrg/5/» width=»100%» height=»730″]

Når nordmenn svarer på hvor de har fått med seg lokalnyheter den siste uken, er det lokalavisen som i størst grad har blitt brukt. Deretter kommer samtaler med personer og lokale tv-sendinger på delt andreplass. NRKs regionsnyheter er dermed også en viktig kilde til informasjon for folk.  Denne rekkefølgen er lik uansett hvor man bor, hvor gammel man er, hvilket kjønn man er, hva man tjener eller hvor lang utdanning man har. Forskjellene finner vi når vi ser på hvor mange som bruker de ulike kildene. Lokalavisen er mye hyppigere lest i utenfor hovedstaden, og spesielt i Trøndelag og Nord-Norge. Lokal-tv og lokalradio er litt viktigere for vestlendinger enn resten av landet. Inntekt spiller også inn: Det er færre nordmenn med lav husstandsinntekt som leser lokalavisen enn nordmenn med middels og høy inntekt.

[iframe src=»https://datawrapper.dwcdn.net/iDLDu/3/» width=»100%» height=»400″]

spørsmål om hvor mye de ville savne lokal-tv, lokalradioen eller lokalavisen dersom den ble lagt ned, vil de aller fleste savne de tre kildene like mye. Deler vi opp savnet, ser vi at det er litt flere som vil savne lokalavisen sterkt (49 prosent), enn de som vil savne lokal-tven (45 prosent) og lokalradioen (44 prosent) sterkt. 

Ser vi nærmere på dem som ikke ville savnet disse nyhetsleverandørene dersom de forsvant, er det en liten overvekt av menn og langt flere av de som er 35 år eller eldre som har svart dette. Det er ingen tydelig sammenheng mellom hvor en bor i landet og hvorvidt en ville savnet lokale nyhetsleverandører eller ikke. Det samme gjelder inntekt og utdanning.  

Både interessen, bruken og det potensielle savnet hvis de skulle forsvinne, viser at lokalnyheter er viktige for nordmenn. Det har vi også sett, for eksempel reaksjonene da NRK forsøkte å endre regionsendingene i 2019. At Mediemeldingen fra 2019 la vekt på en gradvis styrking av lokalavisene, speiler dermed behovet og interessen i befolkningen. I år foreslår Medietilsynet å øke lokalavisenes produksjonstilskudd med 30 millioner kroner.