2022: Om undersøkelsen

2022: Om undersøkelsen

Av Hallvard Moe og Vilde Ellingsberg

Reuters Institute Digital News Report skal bidra til at vi bedre kan forstå hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over. Undersøkelsen koordineres av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, publiserer en rapport med resultater og analyser.

Universitetet i Bergen er norsk partner i samarbeid med Fritt ord.

Resultat fra tidligere års undersøkelser er tilgjengelig gjennom rapportene fra 2017 , 20182019, 2020 og 2021. Resultatene inngår også i andre publikasjoner fra forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ‘stordataens tidsalder’ som i 2016-2021 ble ledet av Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen.

Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Hallvard Moe.

Om forfatterne

Rapporten er utarbeidet av Hallvard Moe,  Janne Bjørgan og Vilde Ellingsberg. Hallvard Moe (PhD) er professor i medievitenskap ved UiB, og ledet MeCIn-prosjektet. Moe var medlem av det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget (2015-2017). Sammen med Brita Ytre-Arne leder han Mediebruksgruppen ved UiB. Janne Bjørgan (MA) er medieviter og seniorkonsulent innen kommunikasjon & administrasjon ved CET. Hun er særlig interessert i mediebruk, kommunikasjon, og klimautfordringene. Vilde Ellingsberg er medieviter med særlig interesse for bransjeutvikling for mediene,  maktstrukturer og  journalistikk.

Nettsiden er utformet av Jørgen Håland.