2021: Nyhetsbruk og podkast

2021: Nyhetsbruk og podkast

Av Janne Bjørgan og Hallvard Moe

Nyhetsbruken har økt fra 2020 til 2021, og Covid-19 er sannsynligvis noe av grunnen. Veksten har skjedd på de digitale flatene og på tv. For 6. år på rad er VG.no den mest populære nettavisen, og offline er det NRK og TV 2 som leder an. Bruken av podkast er stabil, men andelen som leser nyheter i sosiale medier har falt med nesten ti prosentpoeng.

Nordmenn er interesserte i nyheter, og i år er det 3 prosentpoeng fler som oppgir å være svært interessert i nyheter sammenlignet med i fjor. Over halvparten er dermed veldig interesserte i nyheter, mens under 10 prosent har liten eller ingen interesse for nyheter.

Sammenligner vi oss med USA finner vi noen interessante forskjeller. Mens kun 8 prosent av nordmenn er ekstremt interesserte i nyheter, er 26 prosent av amerikanerne det. Til gjengjeld er en langt større andel nordmenn veldig interessert i nyheter (54 prosent) enn det som er tilfellet i USA (29 prosent). Det er også litt flere amerikanere enn nordmenn som har liten eller ingen interesse for nyheter (14 mot 10 prosent).

Bruken av nyheter har også økt litt fra 2020 til 2021. 14 prosent sjekker nyheter mer enn 10 ganger om dagen i år, mens det i fjor var 11 prosent som gjorde dette. Det er også en økning fra 16 til 18 prosent i andelen som sjekker nyheter 6-10 ganger om dagen. Trolig er pandemien en medvirkende årsak til dette. Halvparten blant oss (50 prosent) bruker fortsatt en kombinasjon av digitale og tradisjonelle nyhetskilder som papiraviser og tv. 33 prosent bruker kun digitale kilder, og 17 prosent bruker kun de tradisjonelle.

Siden vi startet målingene i 2016 har VG vært den mest populære nettavisen, og slik er det i år også. VG øker i bruk fra 50 prosent i fjor til 59 prosent i år, og det er et stykke ned til NRK med sine 42 prosent. NRK øker med åtte prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Med unntak av Aftenposten, Bergens Tidende og ABC nyheter, er det en økning i bruk hos alle nyhetsleverandørene.

Ser vi på bruken av offline nyhetsleverandører er det kun NRK og TV 2 som øker med et par prosentpoeng, så veksten i nyhetsbruk har helt klart vært digitalt. Hos de andre er det stabilt, eller en liten nedgang.

Med tanke på at de fleste av dem er papiraviser, kommer ikke det som en overraskelse. Restriksjonene som følge av pandemien er sannsynligvis en del av årsaken til nedgangen. Vi ser at andre land som baserer seg mer på løssalg, som Tyskland og Sveits, har opplevd tydelige fall i bruken av papiravis.

I Storbritannia ser man en stor nedgang i bruken av metroavisene. Gratisavisene Metro og Evening Standard har hatt en nedgang på 40 prosent.

Som tidligere år er det mobilen som er mest brukte medium når nordmenn skal lese nyheter. Her er det en økning på tre prosentpoeng fra fjoråret, så nå bruker tre av fire mobiltelefonen til å sjekke nyheter i løpet av en uke. Over halvparten (55 prosent) har i tillegg mobilen som sitt førstevalg når de skal sjekke nyhetene. Bruken av datamaskin og nettbrett fortsetter å synke med to til fem prosentpoeng mindre bruk i år sammenlignet med 2020.

Som hos de fleste andre landene som er med i undersøkelsen, så stiger bruken av tv litt sammenlignet med tall fra før pandemien. 21 prosent oppgir å se nyheter på tv (linjært eller via app) i løpet av en uke, en oppgang på to prosentpoeng. Det er også to prosentpoeng fler (fra fem til syv prosent) som hovedsakelig får med seg nyheter gjennom tv-titting.

Hvert år spør vi også hvilke nyhetskilder respondentene bruker i løpet av en uke, og i år ser vi en økning flere steder. 61 prosent bruker nettaviser i løpet av en uke, mot 56 prosent i 2020. 34 prosent oppgir å bruke 24-timers nyhetskanaler på tv, en oppgang på 5 prosentpoeng fra i fjor. Det er også en liten økning på to prosentpoeng i andelen som følger med på de vanlige nyhetssendingene på tv. Andre medieundersøkelser, som Norsk Mediebarometer, melder om lignende stigning.

Etter en topp i fjor hvor 52 prosent oppga å lese nyheter via sosiale medier, synker bruken i år til 44 prosent. Det er omtrent tilbake til 2019-nivå, hvor 45 prosent leste nyheter på sosiale medier i løpet av en uke. Denne nedgangen bør ses i sammenheng med økningen i bruk av andre nyhetskilder, og den oppmerksomheten som rettes mot problemet med desinformasjon i sosiale medier.

Ser vi på hvilke sosiale medier vi leser nyheter på, så er Facebook fortsatt mest brukt hos nordmenn. Det er også nedgang her: 5 prosentpoeng færre oppgir å bruke Facebook til nyheter sammenlignet med i fjor. De andre sosiale mediene er lite brukt til nyheter, og andelene holder seg stabile. En annen interessant utvikling er at det nå er de over 35 år som i størst grad bruker Facebook til nyheter. I 2020 var det jevnt, og fra 2017 til 2019 var det de under 35 år som i størst grad leste nyheter på Facebook. I år er det 32 prosent av de over 35 år som leser nyheter der i løpet av en uke, og 28 prosent av de under 35. Nyhetsbruken på de andre sosiale mediene er fortsatt størst hos de unge. Spesielt gjelder det Snapchat (16 prosent mot 6 blant de over 35 år) og Instagram (13 prosent mot 5).
Podkast

Nesten fire av ti nordmenn (37 prosent) har brukt podkast den siste måneden, en liten økning fra 2020. Podkaster treffer fortsatt spesielt de yngre aldersgruppene: Nesten tre av fem (59 prosent) av dem under 35 år bruker podkast månedlig, mens bare 29 prosent av de over 35 år gjør det. I fjor var det større forskjell i andel menn og kvinner som lyttet enn i år, og vi ser også at de som hører til den politiske høyresiden har oppdaget podkast i løpet av året som gikk. I fjor hørte 24 prosent av dem på podkast i løpet av en måned, mens det i år er 34 prosent som oppgir det samme.

Hva slags podkaster vi hører på er også stabilt sammenlignet med fjoråret, med podkaster om livsstil som den mest populære kategorien. Det er flere menn (11 prosent) enn kvinner (4 prosent) som hører på sport, og kvinner er litt mer interessert i podkaster om dagliglivet (15 mot 12 prosent) og livsstil (17 mot 14 prosent).

I fjor spurte vi for første gang hvor podkastlytterne fant podkastene sine, og det var vi også gjort i år. Imidlertid har vi spesifisert at enkelte svaralternativer kun gjelder hvis en bruker dem til podkast, og det er nok en stor del av årsaken til at brukstallene er lavere i år for Spotify, YouTube og NRKs radioapp. YouTube har for eksempel sunket fra at 30 prosent brukte den til podkaster i 2020, til at  13 prosent brukte det i 2021.