2022: Nyhetsbruk

2022: Nyhetsbruk

Smarttelefonen er en nyhetskanal, og VG og NRK er mest brukte nyhetskilder. Podkast fortsetter å øke i bruk.

 

Figurer: Reuters Institute Digital News Report 2022

Smarttelefonen er det klart mest brukte mediet for nyheter, og hele 43% griper til mobilen for å få dagens første nyheter om morgenen (en stigning fra 32% i 2019). Kun 5% sier at papiravis gir dagens første nyhetsdose.

Det viser igjen at nordmenn er svært digitale i sin nyhetsbruk. Sammen med nordmenns vilje til å betale for nyheter og vår tillit til dem, viser det også at de etablerte redaktørstyrte mediehusene har lyktes i å utvikle journalistikken sin for nye medier. Det er et særtrekk ved det norske markedet.

Vaner for nyhetsbruk i hverdagen

I en digital hverdag hvor alle nyhetsmedier publiserer på ulike plattformer døgnet rundt, har nordmenns nyhetsvaner også endret seg. De fleste nordmenn sier i 2022 at de leser nyheter to til fem ganger om dagen. Menn konsumerer oftere nyheter enn kvinner, med 71 prosent som sier de leser nyheter mer enn én gang om dagen, mot 66 prosent av kvinner som sier det samme. Aldersgruppen 18-24 år er de som konsumerer nyheter færrest ganger i løpet av en uke. Det er likevel bare 3 prosent av denne gruppen som aldri leser nyheter. Dette lave tallet er verdt å ta med i diskusjoner om såkalt nyhetsunnvik.  

Folk med lavere utdanning og inntekt leser mindre nyheter

Når det kommer til utdanning og inntekt viser undersøkelsen også årets undersøkelse at det er  folk med lav inntekt og lav utdanning som konsumerer minst nyheter. Dette er funn som rimer godt med flere andre undersøkelser av nordmenns mediebruk, som for eksempel den årlige undersøkelsen «Norsk mediebaromer» utført av Statistisk Sentralbyrå.

 Figurer: Reuters Institute Digital News Report 2022

VG mest populær

Når det gjelder nyhetstilbyder er NRK fortsatt den mest brukte kanalen til radio- og tv-nyheter. Som nettavis er de også mye brukt, men slås her av VG. Som i fjor er både bruk og rangering av nyhetstilbydere stabil, selv om vi kan merke oss at både NRK og VG opplever en liten nedgang i rekkevidde.

 

I november 2021 kom Medietilsynet med en bestilt utredning av hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet i Norge. Dette aktualiserte igjen debatten om rikskringkasterens rolle på nett, og flere kommersielle mediehus tok til orde for å begrense NRKs nettilbud.