2022: Betaling for nettnyheter

2022: Betaling for nettnyheter

Av Hallvard Moe og Vilde Ellingsberg

 

Det er en liten nedgang i andelen som har tilgang på nyheter bak betalingsmur.

Norge er stadig landet med høyest antall brukere med tilgang til nettnyheter som krever betaling (41%), selv om veksten ser ut til å ha avtatt – det er en nedgang på fire prosentpoeng fra i fjor, hvor 45% oppga det samme. Andre undersøkelser antyder også at andelen som betaler kan være i ferd med å nå et metningspunkt.

Sammenlignet med andre land klarte norske medier seg greit gjennom pandemien, og unngikk for det meste oppsigelser. En årsak til det var at subsidier raskt kom på plass – i noen tilfeller har disse til og med blitt returnert fordi nyhetstilbyderen ikke hadde behov for dem likevel. Reklamemarkedet har gått opp og ned, men fra begynnelsen av 2022 ble det rapportert om betydelig økning i digital reklame – man regner med at markedet vil stabilisere seg på nivået som var før pandemien.

I mange land dominerer et par store aktører betalingsmarkedet. Det norske markedet er annerledes: Her sier over halvparten (53%) av de som betaler for nyheter at de abonnerer på en lokalavis. Ved siden av lokalavisen er det VG, Aftenposten og Dagbladet som er de mest populære nettavisene å abonnere på.

Nordmenn ser også ut til å godta at de må registrere seg eller lage en konto for å få tilgang til nyheter – nesten 4 av 10 har gjort det, og det er det tredje høyeste tallet blant alle landene i undersøkelsen.

 

Figure: Reuters Institute Digital News Report 2022

 

 

26% har registrert kontoer hos mer enn en nyhetstilbyder. Nordmenn stoler også i høyere grad på at nyhetsnettsteder behandler personopplysninger ansvarlig, enn at sosiale medier gjør det (44% mot 31%).

Oppsummert klarer journalistikken seg bra på nett. I løpet av året har flere nyhetstilbydere gått for heldigitale løsninger, og tidlig i år meddelte Schibsted (som eier Aftenposten og VG) at de var «digitalt bærekraftige» – altså at de ikke lenger var avhengige av inntekten fra papiraviser.

 

Tilgangen til nyheter som krever betaling er spesielt høy

Nordmenn utmerker seg på verdensbasis i tilgangen til nyheter som krever betaling.  Andelen som har tilgang til nyheter som krever betaling har gått ned 4 prosentpoeng fra 2021 til 2022, fra 45 til 41 prosentpoeng. Tross nedgangen, er Norge fortsatt det landet hvor størst andel av befolkningen betaler for nyheter. Når vi sammenligner med våre naboland, er det for eksempel 22 prosentpoeng flere i Norge som har tilgang til betalingsnyheter som i Finland og Danmark. Sammenlignet med land lengre sør i Europa, slik som Spania, Italia og Frankrike, er forskjellen enda større. Det er der rundt 12 prosent som har tilgang til nyheter som krever betaling.  

Flest velger abonnement eller medlemskap 

52 prosent av de som betaler for digitale nyheter har valgt løpende betaling i form av et abonnement eller medlemskap for en digital nyhetstjeneste. En fjerdedel får tilgang til nyheter som krever betaling gjennom å betale for enten trykte medier eller en pakke av både trykte og digitale medier. Rundt 18 prosent svarer at de får tilgang til en digital nyhetstjeneste gjennom at noen andre betaler