Rapport 2018 og 2017

Rapportene for 2018 og 2017 er tilgjengelige som pdf. I disse ser vi på bruken av og interessen for nyheter, kilder til nyheter, veier til nyhetene, nyheter i sosiale medier, tillit til medier og nyheter, og betaling for nyheter. 

Rapporten for 2018 har også falske nyheter som tema. I 2017 var reklame og nyheter et eget tema.

Les rapporten for 2018
Les rapporten for 2017

I samarbeid med Fritt ord
Utarbeidet av: Hallvard Moe og Janne Bjørgan, UiB
Layout: Jørgen Håland
Mediebruksgruppen
Reuters Digital News Report
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata’ens tidsalder"