Betaling for nettnyheter

2019: Betaling for nettnyheter

Av Hallvard Moe og Janne Bjørgan

Årets undersøkelse viser fortsatt økning i andel nordmenn som betaler for nyheter på nett. 34% oppgir å ha betalt for nettnyheter det siste året, som oftest ved et digitalt abonnement eller ved at de får tilgang vi andre tjenester de betaler for.

I år spurte vi også utvalget om hvor ofte de støter på betalingsmur, og 70% gjør det på ukentlig basis. På spørsmål om hvilke digitale abonnementer som er viktigst for dem, prioriterer nordmenn video- og musikkstrømming oftere høyere enn nyheter. Her er det vesentlig forskjell i alder: De over 35 år prioriterer nyheter høyere enn dem under 35 år.

En viktig funksjon ved Reuters Digital News Report er muligheten til å følge utviklingen av betalingsvilje for nettnyheter over tid. Den er stigende. I 2016 fant vi at 26 prosent oppga å ha betalt for nyhetsinnhold på nett i løpet av det siste året. Fjorårets undersøkelse viser en økning til 30 prosent, og i år svarer 34 prosent det samme. Her kan du se tallene for 2020.

Norge er, som tidligere år, det landet hvor det er størst betalingsvilje sammenlignet med alle andre land som er med i denne internasjonale undersøkelsen. Veksten i betalingsvilje er åpenbart viktig for bransjen. Da er det også verdt å understreke at to tredjedeler stadig ikke betaler for nettnyheter.

Viljen til å betale er ikke jevnt fordelt i befolkningen. Nyhetsinteresse har åpenbart mye å si: Kun 17 prosent  av de med lav nyhetsinteresserte oppgir å ha betalt for nettnyheter. Det er også en skjevhet basert på økonomi. Det skiller hele 18 prosent mellom de med lav og høy husholdningsinntekt når vi ser på andelen som har betalt for nyheter det siste året. Det kan bety at nyheter er dyrt for nordmenn med lav inntekt.

De fleste som betaler for nyheter på nett har et abonnement, enten på digitale nyheter eller som del av en annen tjeneste. Kun seks prosent oppgir å ha betalt for enkeltutgaver eller -artikler. En slik fordeling reflekterer norske aktørers offensive satsing på å koble papir- og nettabonnement i en overgangsfase, samt fraværet av satsing på salg av enkeltartikler. Se tallene for 2020.

Etterhvert har flere norske nyhetstilbydere innført løsninger der tilgang til innhold krever betaling, og i årets undersøkelse har vi spurt hvor ofte folk opplever å møte på en betalingsmur. Dette er svært utbredt. 70% oppgir å oppleve dette ukentlig eller oftere, og hele ni av ti minst månedlig. Opplevelsen er mer utbredt blant dem som betaler for nyheter enn for de som ikke gjør det.

Nyheter møter i økende grad konkurranse fra andre typer medieinnhold og -tjenester som selges gjennom nettabonnement. Mest nærliggende er det å tenke på strømmetjenester for musikk (som Spotify) og for film og tv (som Netflix), men også alt fra datalagringstjenester til nettdating kan innebære abonnementskostander. I årets undersøkelse har vi derfor spurt hvilke tjenester respondentene ville valgt å abonnere på hvis de kun kunne valgt én. Se tallene for 2020. 

Her er det viktig å understreke at drøyt hver femte nordmenn ikke ville valgt noen av de oppgitte tjenestene – de er altså ikke interessert i å betale for noen av dem. Mest populært er videostrømmetjenester som Netflix og HBO (26%), fulgt av nyheter (18%) og musikkstrømming (17%).

I denne sammenhengen er alder svært utslagsgivende: De under 35 år er mer villige til å betale for en av disse tjenestene, men prioriterer nyheter nest sist sammen med sportsarrangement – kun foran datingtjenester. De over 35 år verdsetter betalte nettnyheter høyere, uten at det rokker ved rangeringen: Videostrømming er marginalt mer vanlig å prioritere.

Selv med mulighet til å velge tre ulike typer tjenester, er det kun 43% som inkluderer nyheter blant disse. Kun 33% av de under 35 år velger nyheter hvis de kunne hatt tre abonnement.