Podkast

2019: Podkast

Av Hallvard Moe og Janne Bjørgan

Podkast har fått mye oppmerksomhet det siste året, både fordi etablerte mediehus lanserer nyhetsrelaterte tilbud, og fordi denne medieformen framstår med en uavklart presseetisk status. Podkast er også et medium som tiltrekker seg unge brukere, og er derfor interessant å se nærmere på. Se tallene for 2020. 

Totalt er det en tredjedel som sier de har lyttet til podkast den siste måneden, men blant de under 35 år er det flere som bruker mediet: litt over halvparten, 52%. Slik sett framstår podkast som en medieform med potensial til å nå de yngre, også for nyhetsjournalistikken. Dette kan vi si selv om nyheter og politikk kun er en av flere typer innhold en kan lytte til via podkast. Brukerne ble også spurt om hvorfor de lytter til podkast, og her svarte 45% at de lyttet for å holde seg oppdatert på emner de er interessert i.

Bruken av podkast fordeler seg på ganske ulike situasjoner – både i og utenfor hjemmet. Podkast fungerer som sekundærmedium mens en gjør andre ting, eller som små drypp mens man er «i farta». Litt som radio, og litt som sosiale medier eller nyhetsapper.